STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
2 Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
3 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
4 Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà
5 Hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng mua bán nhà đất
6 Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
7 Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở
8 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
9 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
10 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
11 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
12 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
13 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
14 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
15 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
16 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
17 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
18 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
19 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
20 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
21 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
22 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
23 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
24 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
25 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
26 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
27 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
28 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
29 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
30 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
31 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
32 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
33 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
34 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
35 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
36 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
37 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
38 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
39 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
40 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
41 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
42 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
43 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
44 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
45 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
46 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
47 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
48 Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
49 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
50 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
51 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
52 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở
53 Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)
54 Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
55 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng
56 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
57 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
58 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
59 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
60 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
61 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
62 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
63 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản
64 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
65 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
66 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
67 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
68 Văn bản hủy bỏ di chúc Văn bản hủy bỏ di chúc
69 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
70 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.